اجرای سوله دهانه ۱۵ متر، طول ۷۲ متر

محل اجرا: شهرستان میانه استان آذربایجان شرقی

- سوله دست دوم مهام سوله