اجرای سوله دهانه ۱۵ به همراه بچه سوله چپ و راست به دهانه ۵ متر

محل اجرا: شهر خرم اباد-استان لرستان

- سوله دست دوم مهام سوله