احداث سوله ورزشی به ابعاد دهانه ۲۵ و به طول ۴۸ متر

محل احداث : استان همدان-شهر همدان

- سوله دست دوم مهام سوله
- سوله دست دوم مهام سوله